Data

Klasy

Tematyka

29 sierpnia 2019r. (czwartek) godz. 17.00

pierwsze

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

05 września 2019r. (czwartek) godz. 17.00

drugie

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

05 września 2019r. (czwartek) godz. 18.00

trzecie i czwarte

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

14 listopada 2019r. (czwartek) godz. 17.00

czwarte

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli uczących w kl. IV - obowiązkowa

10 grudnia 2019r. (wtorek) godz. 17.00

Drugie i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

11 grudnia 2019r. (środa) godz. 17.00

pierwsze

Informacja o przewidywanych ocenach za I semestr

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli - obowiązkowa

19 marca 2020r. (czwartek) godz. 17.00

czwarte

Klasy IV – informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

21 maja 2020r. (czwartek) godz. 17.00

drugie i trzecie

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa

20 maja 2020r. (środa)

godz. 17.00

pierwsze

Informacja o przewidywanych ocenach końcowych.

Konsultacje nauczycielskie – obecność wszystkich nauczycieli obowiązkowa