Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego

02 września 2019r.  godz. 9.00

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2019r.

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna

09 – 14 kwietnia 2020r.

Praktyka zawodowa

III A    30.09 – 25.10.2019r.

III B    25.11 – 20.12.2019r.

III F(E)   09.03 – 03.04.2020r.

III C   03.02 – 29.02.2020r.

III D   21.05 -19.06.2020r.

II G   30.09. – 18.10.2019r.

III G   09.03 – 27.03.2020r.

Semestr I

Dla klas IV od 02.09.2019r. do 13.12.2019r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 03.09.2020r. do 10.01.2020r.

Semestr II

Dla klas IV od 16.12.2019r. do 24.04.2020r. – 15 tygodni

Dla klas młodszych od 27.01.2020r. do 26.06.2020r.

Ilość tygodni

Klasy IV – 30 tygodni nauki

Klasy młodsze 38 tygodni (odejmujemy w klasach III TL i TS – 4 tygodnie, w klasach II i III TE - 3 tygodnie)

Egzamin maturalny

4, 5, 6 maja 2020r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa

09 stycznia 2020r. – praktyczny – A.32 i poprawki A.30; A.31: AU.22

10 stycznia 2020r.– pisemny – A.32, A.36 i wszystkie poprawki A.30; A.31; A.32; A.35; A.36; AU.22; AU.35.

Poprawki (praktyczny) A.35 i AU.35: 14 – 16 stycznia 2020r.;

poprawki (praktyczny) A.36: 16 - 18 stycznia 2020r.

Ogłoszenie wyników 20 marca 2020r.

Przekazanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje dla absolwentów       22 maja 2020r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia

23 czerwca 2020r. – pisemny – wszystkie kwalifikacje

22 czerwca 2020r. – praktyczny – AU.22; poprawki A.30; A.31; A.32

Poprawki (praktyczny) A.35 i AU.35: 24 – 26 czerwca 2020r.;

poprawki (praktyczny) A.36: 26 - 28 czerwca 2020r.

Ogłoszenie wyników i przekazania dyplomów - 28 sierpnia 2020r.

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

24 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć szkolnych

26 czerwca 2020r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć ustalone przez Dyrektora szkoły

18 października 2019r.

Wycieczka  nauczycieli

09 stycznia 2020r.

10 stycznia 2020r.

Egzaminy zawodowe

23 marca 2020r.

Dzień otwarty

04 maja 2020r.

05 maja 2020r.

06 maja 2020r.

Matura

12 czerwca 2020r.

Piątek po Bożym Ciele

22 czerwca 2020r.

23 czerwca 2020r.

Egzaminy zawodowe