Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczyna się 13 maja 2019 roku.

Elektroniczna rekrutacja odbywa się na stronie internetowej: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/ 

 

Wzory teczek