Drodzy uczniowie!

Wszyscy Ci którzy w dniach 22, 23, 25 i 26 czerwca zdają egzamin zawodowy proszeni są o zapoznanie z poniższymi zasadami organizacji egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące rozlokowania uczniów w poszczególnych salach zostały wysłane przez Panią Dorotę Szymczyńską z wykorzystaniem e-dziennika.

W razie wątpliwości proszę kierować do niej wszystkie pytania (e-dziennik).

Informacje dotyczące egzaminu zawodowego

Harmonogram egzaminów

Przybory

Wytyczne MEN, GIS, OKE